Kontakt: Facebook | +48 63 242 45 58 | bs1konin@konin.lm.pl | bs1.wychowawcy@gmail.com

RODO


Kim jesteśmy?

Jesteśmy placówką z wieloletnimi tradycjami, zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Stawiamy sobie za cel zapewnienie optymalnych warunków do nauki i wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku, budowania więzi uczuciowych, przyjaźni, szacunku, tolerancji. Staramy się rozbudzać i rozwijać indywidualne zdolności twórcze oraz samodzielne myślenie, rozbudzamy chęci do rozumienia siebie i otaczającego świata.

Bursa to szkoła charakterów. Uczy wzajemnego współżycia, daje możliwości poznania nowych ludzi. Przede wszystkim zaś wyrabia tak ważną cechę, jaką jest samodzielność. Tu człowiek uczy się drugiego człowieka. Codziennie.

Staramy się ciągle doskonalić naszą pracę, więc jeśli mają państwo jakieś uwagi odnośnie funkcjonowania placówki, prosimy wyrażać swoje opinie i sugestie używając środków komunikacji podanych w zakładce Kontakt.